25 ÅR MED EFFEKTIV VANNRENSING

Eden Aquatech opplever at det er et økende behov for løsninger når det gjelder vannrenseteknologi. Vi prosjekterer, ferdigstiller og leverer løsninger for oksygentilsetting og biologisk behandling av sjørestaurering, overvann, sigevann, prosessvann. Vi tilbyr råd om hvordan bryte ned ulike typer miljøgifter, inkludert evigvarende kjemikalier som PFAS/PFOS/PFOA og har dermed en sterk posisjon i Skandinavia på dette området.